Promotic

Len - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca ilość znaków w łańcuchu lub (jeżeli parametr str nie jest typu String) ilość bajtów koniecznych do przechowania zmiennej.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringLen.
Składnia:
Long Len(String str)
Parametry:
str(String) Dowolne ważne wyrażenie.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = Len("VBScript")   ' n zawiera 8
© MICROSYS, spol. s r.o.