Promotic

Filter - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca tablicę (indeksowane od 0) zawierającą podzbiór tablicy łańcuchów według określonego kryterium filtrującego.
Składnia:
Array Filter(String InputStrings, String Value, [Boolean Include], [Integer Compare])
Parametry:
InputStrings(String) tablica 1-wymiarowa przeszukiwanych łańcuchów
Value(String) Wyszukiwany łańcuch
Include[opcjonalne] (Boolean) Wartość logiczna, określająca, czy zostaną zwrócone podciągi znaków, które zawierają lub nie zawierają wartości
true (domyślnie) - funkcja zwraca podzbiór tablicy, który zawiera wartości jako podłańcuch
false - funkcja zwraca podzbiór tablicy, który nie zawiera wartości jako podłańcuch
Compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca rodzaj zastosowanego porównywania łańcuchów.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest wykonywane porównanie binarne.
vbTextCompare (domyślnie) - wykonuje porównanie tekstowe
vbBinaryCompare - wykonuje porównanie binarne
Notatka:
Jeżeli w łańcuchach wejściowych nie zostały odnalezione żadne wartości, wtedy funkcja zwraca pustą tablicę.
Jeżeli łańcuchy wejściowe są Null lub nie są tablicą 1-wymiarową wtedy dojdzie do błędu.
Tablica zwrócona przez funkcję zawiera tylko tyle elementów, żeby zawierała ilość zawróconych pozycji.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nIndex, arr( 2)
arr(0) = "Sunday"
arr(1) = "Monday"
arr(2) = "Tuesday"
nIndex = Filter(arr, "Mon")   ' nIndex(0) = "Monday"
© MICROSYS, spol. s r.o.