Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Filter - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca tablic (indeksowane od 0) zawierającą podzbiór tablicy łańcuchów według określonego kryterium filtrującego.
Składnia:
Array Filter(String InputStrings, String Value, [Boolean Include], [Integer Compare])
Wołanie:
a = Filter(InputStrings, Value[, Include[, Compare]])
Parametry:
InputStrings(String) tablica 1-wymiarowa przeszukiwanych łańcuchów
Value(String) Wyszukiwany łańcuch
Include[opcjonalne] (Boolean) Wartość logiczna, określająca, czy zostaną zwrócone podciągi znaków, które zawierają lub nie zawierają wartości
true (domyślnie) - funkcja zwraca podzbiór tablicy, który zawiera wartości jako podciąg znaków
false - funkcja zwraca podzbiór tablicy, który nie zawiera wartości jako podciąg znaków
Compare[opcjonalne] (Integer) Wartość liczbowa określająca rodzaj zastosowanego porównywania łańcuchów. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest wykonywane porównywanie binarne.
vbBinaryCompare - wykonuje porównanie binarne
vbTextCompare (domyślnie) - wykonuje poownanie tekstowe
Notatka:

Jeżeli w łańcuchach wejściowych nie zostały odnalezione żadne wartości, wtedy funkcja zwraca pustą tablicę.

Jeżeli łańcuchy wejściowe są Null lub nie są tablicą 1-wymiarową wtedy dojdzie do błędu.

Tablica zwrócona przez funkcję zawiera tylko tyle elementów, żeby zawierała ilość zawróconych pozycji.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nIndex, arr(2)
arr(0) = "Sunday"
arr(1) = "Monday"
arr(2) = "Tuesday"
nIndex = Filter(arr, "Mon")  'nIndex(0) = "Monday"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice