Promotic

Exp - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca spotęgowaną podstawę logarytmu naturalnego (e).
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Exp.
Składnia:
Double Exp(Double number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Jeżeli wartość liczby przekroczy 709.782712893, wtedy dojdzie do błędu. Stała e jest liczbą Eulera równą w przybliżeniu 2.718282.
Funkcja jest komplemetarną funkcją do funkcji Log oraz niekiedy jest nazywana antylogarytmem.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nHSin
nAngle = 1.3
nHSin = (Exp(nAngle) - Exp(-1 * nAngle)) / 2
© MICROSYS, spol. s r.o.