Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Exp - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca spotęgowaną podstawę logarytmu naturalnego (e).

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Exp.

Składnia:
Double Exp(Double number)
Wołanie:
n = Exp(number)
Parametry:
number(Double) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:

Jeżeli wartość liczby przekroczy 709.782712893, wtedy dojdzie do błędu. Stała e jest liczbą Eulera równą w przybliżeniu 2.718282.

Funkcja jest komplemetarną funkcją do funkcji Log oraz niekiedy jest nazywana antylogarytmem.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nHSin
nAngle = 1.3
nHSin = (Exp(nAngle) - Exp(-1 * nAngle)) / 2
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice