Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Poteęgowanie (^) - operator języka VBScript

Opis:
Potęgowanie liczby.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.Pow.

Składnia:
wynik = liczba ^ exponent
Notatka:
Liczba może być ujemna tylko jeżeli wykładnik jest wartość całkowita. Jeżeli w jednym wyrażeniu występuje kilka operatorów potęgowania, wtedy operatory są obliczane w kolejności z lewej do prawej.
Patrz również:
Przykład:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Dim a, b
a = 3
b = a ^ 2  'w b będzie wartość 9
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice