Promotic

Poteęgowanie (^) - operator języka VBScript

Opis:
Potęgowanie liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Pow.
Składnia:
wynik = liczba ^ exponent
Notatka:
Liczba może być ujemna tylko jeżeli wykładnik jest wartość całkowita. Jeżeli w jednym wyrażeniu występuje kilka operatorów potęgowania, wtedy operatory są obliczane w kolejności z lewej w prawo.
Patrz również:
Przykład:
Wybierz oraz skopiuj do schowka

Dim a, b
a = 3
b = a ^ 2   ' w b będzie wartość 9
© MICROSYS, spol. s r. o.