Update cookies preferences
Promotic

Dodawanie (+) - operator języka VBScript

Opis:
Dodawanie dwu liczb.
Składnia:
wynik = wyrażenie1 + wyrażenie2
Notatka:
Do połączenia dwu łańcuchów może wprawdzie zostać wykorzystany ten operator, jednak do tych celów powinien być stosowany operator Konkatenacja (&), żeby ominąć wieloznaczności i żeby skrypt był dobrze czytelny. Przy zastosowaniu operatora dodawania nie można nigdy określić, czy dojdzie do dodawania czy do połączenia dwu łańcuchów. Typ wyrażenia określa zachowanie operatorów następująco:
- jeżeli oba wyrażenia są wyrażeniami liczbowymi, wtedy dojdzie do dodawanie.
- jeżeli oba wyrażenia są wyrażeniami łańcuchowymi, wtedy dojdzie do połączenia łańcuchów.
- jeżeli jedno wyrażenie jest liczbowe a drugie łańcuchowe, wtedy dojdzie do dodawania.
© MICROSYS, spol. s r.o.