Update cookies preferences
Promotic

Przyszeregowanie (=) - operator języka VBScript

Opis:
Przyszeregowanie wartości zmiennej lub właściwości.
Składnia:
zmienna = wartość
Notatka:
Zmienna może być jakąkolwiek zmienną typu prostego lub tablica. Jeżeli zmienną jest właściwość, wtedy można zastosować tylko taką właściwość, której wartość można zmieniać w uruchomionej aplikacji.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.