Promotic

Xor - operator języka VBScript

Opis:
Logiczna lub bitowa ekskluzja dwu wyrażeń.
Składnia:
wynik = wyrażenie1 Xor wyrażenie2
Notatka:
Jeżeli jedno i to tylko jedno z wyrażeń jest równe true, wtedy wynik jest true. Wynik jest okreólony według następującej tabeli:
wyrażenie1: wyrażenie2: wynik:
true true false
true false true
false true true
false false false


Operator wykonuje również porównanie bitowe odpowiadających sobie bitów w dwu wyrażeniach liczbowych i ustawia odpowiedni bit w wyniku według następującej tabeli:
Jeżeli bit w wyrażenie1 jest: i bit w wyrażenie2 jest: wtedy bit w wynik jest:
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0


Operator Xor wykonany dla kilku wyrażeń równocześnie (np. v1 Xor v2 Xor ... Xor vN) zwraca:
- true jeżeli ilość wyrażeń jest nieparzysta (N jest liczbą nieparzystą)
- false jeżeli ilość wyrażeń jest parzysta (N jest liczbą parzystą)
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.