Update cookies preferences
Promotic

Odejmowanie (-) - operator języka VBScript

Opis:
Różnica dwu liczb lub indykacja ujemnej części wartości liczby.
Składnia:
1) wynik = liczba1 - liczba2
2) - liczba
Notatka:
W 1. składni operator jest operatorem arytmetycznym odejmującym (operator dwuargumentowy) w celu stwierdzenia różnicy pomiędzy dwu liczbami.
W 2. składni operator jest stosowany jako jednoargumentowy operator minus, do wskazania ujemnej wartości wyrażenia.
© MICROSYS, spol. s r.o.