Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Odejmowanie (-) - operator języka VBScript

Opis:
Różnica dwu liczb lub wskazanie ujemnej części wartości wyrażenia liczbowego.
Składnia:
1) wynik = liczba1 - liczba2
2) - liczba
Notatka:
W 1. składni operator jest operatorem arytmetycznym odejmującym (operator dwuargumentowy) w celu stwierdzenia różnicy pomiędzy dwu liczbami.
W 2. składni operator jest stosowany jako jednoargumentowy operator minus, do wskazania ujemnej wartości wyrażenia.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice