Promotic

Not - operator języka VBScript

Opis:
Logiczna lub bitowa negacja wyrażenia.
Składnia:
wynik = Not wyrażenie
Notatka:
Wynik jest określony według następującej tabeli:
wyrażenie: wynik:
true false
false true


Jeżeli wyrażenie jest liczbowe, wtedy operator inwertuje poszczególne bity i ustawia je w rezultacie według następującej tabeli:
Jeżeli bit w wyrażenie jest: wtedy bit w wynik jest:
0 1
1 0
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.