Update cookies preferences
Promotic

VBScript

Jeden z języków, w którym można pisać algorytmy w systemie PROMOTIC, jest Visual Basic (dokładniej jego skrytpowe wydanie), często oznaczane jako VBScript.
 
Jednak w chwili obecnej język ten jest już przestarzały. a nawet w systemie PROMOTIC jest zastąpiony przez JavaScript. - patrz Porównanie języków VBScript oraz JavaScript.
Jednak aplikacje wykorzystujące VBScript są nadal funkcjonalne.

VBScript w stosunku do Visual Basic i VBA:
 
Visual Basic jest wytworzony tak, żeby pomagał projektantom szybko i łatwo wytwarzać w innych przypadkach złożone aplikacje dla SO Windows. Język oznaczał dla programowania to samo, czym dla wytwarzania dokumentów było pojawienie się WYSIWYG edytorów tekstu.
Visual Basic for Application (VBA) jest częścią składową języka Visual Basic. To znaczy, że jest do niego bardzo podobny, nie posiada jednak wszystkich jego możliwości. VBA jest zintegrowany z takimi aplikacjami jak Microsoft Excel. W pakiecie Microsoft Office jest VBA zaintegrowany również do aplikacji Microsoft Word i wszystkich pozostałych członków rodziny pakietu Office.
VBScript jest częścią składową VBA. Jest to bardzo prosty, lecz zupełny język programowania. Nie oferuje wszystkich zdobyczy języka Visual Basic oraz VBA.
VBScript ze względów bezpieczeństwa stosuje metodę "zamku na piasku". Jej znaczenie spoczywa w tym, że VBScript zastrzega dla siebie część zasobów i pamięci komputera. W swoim zamku na piasku może sobie wykonywać co zechce, lecz nigdy nie może go opuścić i uszkodzić dane w pozostałych częściach pamięci komputera. To znaczy, że czysty VBScript nie może przystępować do pamięci komputera ani wytwarzać lub pracować z plikami na dysku. Praktycznie wszystkie polecenia, które były w jakiś sposób "niebezpieczne" (to znaczy, że mogły być zastosowane do wytworzenia wirusa) zostały usunięte.
W ten sposób jest dostępne bardzo bezpieczne środowisko, jednak równocześnie oznacza to utratę wielu ważnych i potrzebnych możliwości. Jak zawsze rozwiązanie istnieje. W języku VBScript można stosować obiekty. Każdy obiekt może mieć wiele metod, i te metody można wytworzyć w ten sposób, że mogą one wykonywać praktycznie wszystko. Każdy Pma obiekt (PmaPanel, PmaTimer, itd.) jest w języku VBScript rozumiany jako obiekt, i można zatem wywoływać wszystkie jego właściwości i metody. Równocześnie można zastosować w języku VBScript specjalny i unikalny obiekt Pm, zawierający wszystkie konieczne metody, które nei należą do żadnego konkretnego Pma obiektu. W tym obiekcie znajdują się na przykład metody umożliwiające dostępu na dysk komputera. W ten sposób język VBScript jest rozszerzony poza jego możliwości.
© MICROSYS, spol. s r.o.