Promotic

Lista funkcji języka VBScript

Kategorie funkcji:
Funkcje VBScript do pracy z typami danych:
CBoolZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Boolean
CByteZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Byte
CDateZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Date
CDblZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Double
CIntZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Integer
CLngZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Long
CSngZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Single
CStrZwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu String
IsArrayZwraca wartość logiczną - określa, czy zmienna jest tablicą
IsDateZwraca wartość logiczną - określa, czy dane wyrażenie można skonwertować na datę
IsEmptyZwraca wartość logiczną - określa, czy zmienna została zinicjalizowana
IsNullZwraca wartość logiczną ktora określa, czy wyrażenie zawiera nie ważne dane
IsNumericZwraca wartość logiczną - określa, czy wyrażenie można opracować jako liczba.
IsObjectZwraca wartość logiczną - określa, czy wyrażenie jest odniesieniem do ważnego automation obiektu
TypeNameZwraca łańcuch zawierający informacje o typie danych zmiennej
VarTypeZwraca wartość wskazującą typ danych zmiennej
Wizualizacyjne funkcje VBScript (Patrz również: Pm wizualizacyjne metody):
InputBoxWyświetli okno do wprowadzania wartości
MsgBoxWyświetli komunikat w oknie i czeka na kliknięcie użytkownika na przycisk
Matematyczne funkcje VBScript (Patrz również: Pm właściwości i metody Matematyczne i inne):
AbsWartość bezwzględna liczby
AtnZwraca arcustangens liczby
CosZwraca wartość cosinus danego kąta
EvalOblicza wyrażenie oraz zwraca jego wartość
ExpZwraca spotęgowaną podstawę logarytmu naturalnego (e)
FixZwraca całkowitą część liczby
FormatNumberZwraca wyrażenie naformatowane jako liczba
FormatPercentZwraca wyrażenie naformatowane jako procent (pomnożone przez 100) z symbolem "%"
HexZwraca łańcuch który przedstawia wartość liczby w układzie szesnastkowym
IntZwraca całkowitą część liczby
LogZwraca logarytm naturalny liczby
OctZwraca łańcuch który przedstawia wartość ósemkową danej liczby
RndZwraca liczbę losową
RoundZwraca liczbę zaokrągloną na określoną ilość miejsc dziesiętnych
SgnZwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby
SinZwraca sinus dla danego kąta
SqrPierwiastek kwadratowy danej liczby
TanZwraca tangens kąta
Funkcje VBScript do pracy z datą i czasem (Patrz również: Pm Metody do pracy z datą i czasem):
DateZwraca bieżącą datę systemową
DateAddZwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu
DateDiffZwraca ilość przedziałów czasu pomiędzy dwiema datami
DatePartZwraca wymaganą część daty
DateSerialZwraca datę dla określonego roku, miesiąca oraz dnia
DateValueZwraca datę bez czasu
DayDzień w miesiącu (liczba całkowita 1-31)
FormatDateTimeZwraca wyrażenie sformatowane jako data lub czas
HourGodzina dnia (liczba całkowita 0-23)
Minuteminuta w godzinie (liczba całkowita 0-59)
MonthMiesiąc (liczba całkowita 1-12)
MonthNameZwraca nazwę miesiąca
NowZwraca bieżący systemowy data oraz czas
SecondSekunda w minucie (liczba całkowita 0-59)
TimeZwraca bieżący czas systemowy bez daty
TimeSerialZwraca wartość typu Date zawierający czas określony przy pomocy godziny, minuty i sekundy
TimeValueZwraca wartość typu Date zawierającą czas
WeekdayDzień w tygodniu
WeekdayNameZwraca nazwę dnia w tygodniu
YearRok (liczba całkowita)
Funkcje VBScript do pracy z tekstem (string) (Patrz również: Pm Metody do pracy z tekstem (string)):
AscZwraca kod znaku ANSI odpowiadający pierwszej literze w łańcuchu
ChrZwraca znak odowiadający danemu kodu
InStrZwraca pozycję pierwszego pojawienia się jednego łańcucha w innym łańcuchu
InstrRevZwraca pozycję pojawienia się jednego łańcucha w innym łańcuchu od końca łańcucha
JoinZwraca łańcuch wytworzony przez połączenie kilku podciągów znaków zawartych w tablicy
LCaseZwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na małe litery (lowercase)
LeftZwraca określoną ilość znaków (podłańcuch) z lewej strony łańcucha
LenZwraca ilość znaków w łańcuchu
LTrimZwraca kopię łańcucha bez spacji początkowych (left trim)
MidZwraca określoną ilość znaków (podłańcuch) z łańcucha
ReplaceZwraca łańcuch, w którym był określony podłańcuch zamieniony za inny łańcuch z określoną ilością zamian
RightZwraca określoną ilość znaków z prawej strony łańcucha
RTrimZwraca kopię łańcucha bez spacji końcowych na końcu (right trim)
SpaceZwraca łańcuch zawierający określoną ilość spacji
SplitZwraca 1-wymiarową tablicę podciągów
StrCompZwraca wartość wskazującą wynik porównania łańcuchowego
StringZwraca łańcuch o określonej długości wypełniony określonym znakiem
StrReverseZwraca łańcuch z odwróconą kolejnością znaków danego łańcucha
TrimZwraca kopię łańcucha tekstowego bez spacji początkowych i końcowych
UCaseZwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na duże litery (uppercase)
Funkcje VBScript do pracy z tablicą (array):
ArrayZwraca 1-wymiarową tablicę (Array) wartości
FilterZwraca podzbiór tablicy łańcuchów wyfiltrowany według określonego kryterium.
LBoundZwraca najmniejszy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy
UBoundZwraca największy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy danych
Pozostałe funkcje VBScript:
CreateObjectWytworzy oraz zwraca obiekt Automation
GetObjectZwraca obiekt Automation z pliku
RGBZwraca liczbę całkowitą, która przedstawia wartość koloru RGB
© MICROSYS, spol. s r. o.