Promotic

FormatNumber - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie naformatowane jako liczba.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat, patrz na przykład Przykłady dla typu Float.
Składnia:
String FormatNumber(Variant Value, [Variant DigitsAfterDecimal], [Variant LeadingDigit], [Long ParensForNegative], [Long GroupDigits])
Parametry:
Value(Variant) Formatowana wartość
DigitsAfterDecimal[opcjonalne] (Variant) Wartość liczbowa określa ilość wyświetlonych miejsc dziesiętnych.
Domyślną wartością jest -1 (oznacza zastosowanie regionalnego ustawienia komputera).
LeadingDigit[opcjonalne] (Variant) Stała określa, czy ma zostać wyświetlone początkowe 0 w wartościach dziesiętnych
-1=vbTrue - wyświetl
0=vbFalse - ukryj
-2=vbUseDefault - zastosować ustawienie domyślne komputera
ParensForNegative[opcjonalne] (Long) Stała określa, czy wartości ujemne zamknąć w nawiasach
-1=vbTrue - zakmnij do nawiasów
0=vbFalse - nie zamykaj do nawiasów
-2=vbUseDefault - zastosować ustawienie domyślne komputera
GroupDigits[opcjonalne] (Long) Stała określa, czy grupować grupy liczb przy pomocy znaku oddzielającego grupy (rzędy tysięcy)
-1=vbTrue - grupuj
0=vbFalse - nie grupuj
-2=vbUseDefault - zastosować ustawienie domyślne komputera
Notatka:
Jeżeli jest pominięty jeden lub kilka parametrów opcjonalnych, wtedy na miejsce brakujących argumentów zostaną wykorzystane wartości z ustawienia regionalnego komputera.
Wszystkie informacje dotyczące ustawienia są pozyskiwane z karty Numer w ustawieniu regionalnym komputera.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nSecant, sNumber
nAngle = 1.3
nSecant = 1 / Cos(nAngle)
sNumber = FormatNumber(nSecant, 4)   ' Formatuje nSecant na 4 miejsca dziesiętne
© MICROSYS, spol. s r.o.