Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FormatNumber - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie naformatowane jako liczba.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringFormat.

Składnia:
String FormatNumber(Variant Value, [Variant DigitsAfterDecimal], [Variant LeadingDigit], [Long ParensForNegative], [Long GroupDigits])
Wołanie:
s = FormatNumber(Value[, DigitsAfterDecimal[, LeadingDigit[, ParensForNegative[, GroupDigits]]]])
Parametry:
Value(Variant) Formatowana wartość
DigitsAfterDecimal[opcjonalne] (Variant) Wartość liczbowa określa ilość wyświetlonych miejsc dziesiętnych. Wstępnie ustawioną wartością jest -1 (oznacza zastosowanie regionalnego ustawienia komputera).
LeadingDigit[opcjonalne] (Variant) Stała określająca, czy ma zostać wyświetlone początkowe 0 w wartościach dziesiętnych
-1=vbTrue - wyświetl
0=vbFalse - ukryj
-2=vbUseDefault - zastosować ustawienie domyślne komputera
ParensForNegative[opcjonalne] (Long) Stała określająca, czy wartości ujemne zamknąć w nawiasach
-1=vbTrue - zakmnij do nawiasów
0=vbFalse - nie zamykaj do nawiasów
-2=vbUseDefault - zastosować ustawienie domyślne komputera
GroupDigits[opcjonalne] (Long) Stała określająca, czy grupować grupy liczb przy pomocy znaku oddzielającego grupy (rzędy tysięcy)
-1=vbTrue - grupuj
0=vbFalse - nie grupuj
-2=vbUseDefault - zastosować ustawienie domyślne komputera
Notatka:

Jeżeli jest pominięty jeden lub kilka parametrów opcjonalnych, wtedy na miejsce brakujących argumentów zostaną wykorzystane wartości z ustawienia regionalnego komputera.

Wszystkie informacje dotyczące ustawienia są pozyskiwane z zakładki Numer w ustawieniu regionalnym komputera.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nAngle, nSecant, sNumber
nAngle = 1.3
nSecant = 1 / Cos(nAngle)
sNumber = FormatNumber(nSecant, 4)  'Formatuje nSecant na 4 miejsca dziesiętne
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice