Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsNull - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną ktora określa, czy wyrażenie zawiera nie ważne dane.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.IsValid.

Składnia:
Boolean IsNull(Variant expression)
Wołanie:
b = IsNull(expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie jest Null, tzn. nie zawiera ważnych danych.
false - W innym przypadku
Notatka:

Jeżeli wyrażenie zawiera więcej niż jedną zmienną, wtedy Null w dowolnej zawartej zmiennej spowoduje, że funkcja zwróci true dla całego wyrażenia.

Wartość Null wskazuje nie ważne dane w zmiennej Null nie oznacza to samo co Empty, wskazujące, że zmienna jeszcze nie została zinicjalizowana. Również nie oznacza to samo co pusty łańcuch (""), który jest niekiedy oznaczany jako null string.

Uwaga !!! Wyrażenia, w których można by oczekiwać, że zostaną obliczone jako true, jakimi są If Var = Null lub If Var <> Null, są zawsze obliczane jako false. To jest spowodowane tym, że wyrażenie zawierające Null jest samo Null, i dlatego wynikiem jest false.

Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Var, bCheck
bCheck = IsNull(Var)  'Zwraca false
Var = Null
bCheck = IsNull(Var)  'Zwraca true
Var = Empty
bCheck = IsNull(Var)  'Zwraca false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice