Promotic

IsNull - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną ktora określa, czy wyrażenie zawiera nie ważne dane.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.IsValid.
Składnia:
Boolean IsNull(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie jest Null, tzn. nie zawiera ważnych danych.
false - W innym przypadku
Notatka:
Jeżeli wyrażenie zawiera więcej niż jedną zmienną, wtedy Null w dowolnej zawartej zmiennej spowoduje, że funkcja zwróci true dla całego wyrażenia.
Wartość Null wskazuje nie ważne dane w zmiennej. Null nie oznacza to samo co Empty (ta wskazuje, że zmienna jeszcze nie została zinicjalizowana). Również nie oznacza to samo co pusty łańcuch (""), który jest niekiedy oznaczany jako null string.
Uwaga !!! Wyrażenia, w których można by oczekiwać, że zostaną obliczone jako true, jakimi są If Val = Null lub If Val <> Null, są zawsze obliczane jako false. To jest spowodowane tym, że wyrażenie zawierające Null jest samo Null, i dlatego wynikiem jest false.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim Val, bCheck
bCheck = IsNull(Val)   ' Zwraca false
Val = Null
bCheck = IsNull(Val)   ' Zwraca true
Val = Empty
bCheck = IsNull(Val)   ' Zwraca false
© MICROSYS, spol. s r.o.