Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CSng - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu Single.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.ToNumber.

Składnia:
Single CSng(Variant expression)
Wołanie:
n = CSng(expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:

Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez zastosowanie funkcji CDbl lub CSng obliczenie będzie przebiegać w typie Double lub Single w przypadkach, kiedy obliczenie inaczej przebiegało by w typie waluta lub w liczbach całkowitych.

Przez zastosowanie funkcji CSng dochodzi do konwersji niezależnej od lokalnego ustawienia systemu, z dowolnego typu danych na wartośc typu Single. Na przykład różne znaki dziesiętne i znaki odzielające tysiące są poprawnie rozpoznane według lokalnego ustawienia Windows systemu.

Jeżeli wyrażenie leży poza zakresem typu Single, wtedy dojdzie do błędu.

 
Uwaga: Ta fukcja potrafi skonwertować tylko wartości z lokalnie ustawionymi oddzielaczami (np. wartość 3.14 lub 3,14). Dlatego dochodzi do problemów, kiedy wartości w formie tekstowej powstają na innym komputerze z innym ustawieniem. Z tego powodu zalecamy stosowanie metody Pm.CSng, która rozwiązuje ten problem!
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = CSng(75.3421115)  'Zwraca 75.34211
n = CSng(75.3421555)  'Zwraca 75.34216
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice