Promotic

LCase - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na małe litery (lowercase).
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringOper.
Składnia:
String LCase(String string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Na małe litery są skonwertowane tylko duże litery. Wszystkie małe litery i znaki nieliterowe pozostają bez zmian.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = LCase("Hello World")   ' Zwraca "hello world"
© MICROSYS, spol. s r.o.