Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LCase - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na małe litery (lowercase).

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringOper("lcase").

Składnia:
String LCase(String string)
Wołanie:
s = LCase(string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Na małe litery są skonwertowane wyłącznie duże litery. Wszystkie małe litery i znaki nieliterowe pozostają bez zmian.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = LCase("Hello World")  'Zwraca "hello world"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice