Update cookies preferences
Promotic

Oct - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch który przedstawia wartość ósemkową danej liczby.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmFormat, patrz Zastosowanie Radix do formatowania liczb do postaci ósemkowej.
Składnia:
String Oct(Long number)
Parametry:
number(Long) Dowolne ważne wyrażenie liczbowe.
Notatka:
Jeżeli parametr nie jest liczbą całkowitą, wtedy przed konwersją jest zaokrąglony na najbliższą liczbę całkowitą.
Jeżeli liczba jest funkcja zwraca
Null Null
Empty nulu (0)
dowolna inna liczba aż do 11 znaków ósemkowych

Liczby ósemkowe można wprowadzić za pomocą prefixu &O przed liczbą. Na przykład &O10 w układzie ósemkowym przedstawia liczbą 8 w układzie dziesiątkowym.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sOct
sOct = Oct(4)   ' Zwraca "4"
sOct = Oct(10)   ' Zwraca "10"
sOct = Oct(459)   ' Zwraca "713"
© MICROSYS, spol. s r.o.