Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Minute - funkcja języka VBScript

Opis:
minuta w godzinie (liczba całkowita 0-59).
Składnia:
Minute(time As Date) As Integer
Wołanie:
n = Minute(time)
Parametry:
time(Date) Data oraz czas
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice