Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

VarType - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość wskazującą typ danych zmiennej.

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.GetVarType.

Składnia:
Integer VarType(Variant var)
Wołanie:
n = VarType(var)
Parametry:
var(Variant) Dowolna zmienna
Wartość zwrotna:
Notatka:
Funkcja nigdy nie zwraca wartości dla typu danych Array odrębnie. Wartość ta jest zawsze doliczona do innej wartości określającej tablicę określonego typu danych. Wartość dla typu danych Variant jest zwrócona tylko wtedy, jeżeli została dodana do wartości dla Array do określenia, że parametr var jest tablicą. Na przykład wartość dla tablicy typu Integer jest obliczona jako 2 + 8192 czyli 8194.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = VarType(300)  'Zwraca 2
n = VarType(#10/19/05#)  'Zwraca 7
n = VarType("VBScript")  'Zwraca 8
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice