Promotic

VarType - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość wskazującą typ danych zmiennej.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.GetVarType.
Składnia:
Integer VarType(Variant var)
Parametry:
var(Variant) Dowolna zmienna
Wartość zwrotna:
Notatka:
Funkcja nigdy nie zwraca wartości dla typu danych Array odrębnie. Wartość ta jest zawsze doliczona do innej wartości określającej tablicę określonego typu danych. Wartość dla typu danych Variant jest zwrócona tylko wtedy, jeżeli została dodana do wartości dla Array do określenia, że parametr var jest tablicą. Na przykład wartość dla tablicy typu Integer jest obliczona jako 2 + 8192, tzn. 8194.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim n
n = VarType(300)   ' Zwraca 2
n = VarType(#10/19/05#)   ' Zwraca 7
n = VarType("VBScript")   ' Zwraca 8
© MICROSYS, spol. s r. o.