Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsObject - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dane wyrażenie jest odniesieniem do ważnego automation obiektu.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.GetVarType.

Składnia:
Boolean IsObject(Object expression)
Wołanie:
b = IsObject(expression)
Parametry:
expression(Object) Dowolne ważne wyrażenie.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie jest typu Object lub obiektem zdefiniowanym przez użytkownika
false - W innym przypadku
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nInt, oObject, bCheck
Set oObject = pMe
bCheck = IsObject(oObject)  'Zwraca true
bCheck = IsObject(nInt)  'Zwraca false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice