Promotic

IsObject - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wartość logiczną - określa, czy wyrażenie jest odniesieniem do ważnego automation obiektu.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.GetVarType.
Składnia:
Boolean IsObject(Object expression)
Parametry:
expression(Object) Dowolne ważne wyrażenie.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli wyrażenie jest typu Object lub obiektem zdefiniowanym przez użytkownika
false - W innym przypadku
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim nInt, oObject, bCheck
Set oObject = pMe
bCheck = IsObject(oObject)   ' Zwraca true
bCheck = IsObject(nInt)   ' Zwraca false
© MICROSYS, spol. s r.o.