Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsObject - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu indikující, zda výraz reprezentuje referenci na platný automation objekt.

V systému PROMOTIC je však lepší použít metodu: Pm.GetVarType.

Syntaxe:
IsObject(expression As Object) As Boolean
Volání:
b = IsObject(expression)
Parametry:
expression(Object) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud je výraz typu Object nebo uživatelem definovaný objekt
false - V jiném případě
Příklad:
Dim nInt, bCheck, oObject
Set oObject = Me
bCheck = IsObject(oObject) ' Vrací true
bCheck = IsObject(nInt) ' Vrací false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice