Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsObject - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu indikující, zda výraz reprezentuje referenci na platný automation objekt.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType.
Syntaxe:
Boolean IsObject(Object expression)
Parametry:
expression(Object) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz je typu Object nebo uživatelem definovaný objekt
false - V jiném případě
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nInt, oObject, bCheck
Set oObject = pMe
bCheck = IsObject( oObject)  'Vrací true
bCheck = IsObject( nInt)  'Vrací false
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice