Update cookies preferences
Promotic

IsObject - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu - určuje, zda výraz reprezentuje referenci na platný automation objekt.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType.
Syntaxe:
Boolean IsObject(Object expression)
Parametry:
expression(Object) Jakýkoli platný výraz.
Vrácená hodnota:
true - Pokud výraz je typu Object nebo uživatelem definovaný objekt
false - V jiném případě
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nInt, oObject, bCheck
Set oObject = pMe
bCheck = IsObject(oObject)   ' Vrací true
bCheck = IsObject(nInt)   ' Vrací false
© MICROSYS, spol. s r.o.