Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sin - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací sinus úhlu.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.Sin.

Syntaxe:
Sin(number As Double) As Double
Volání:
n = Sin(number)
Parametry:
number(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Příklad:
Dim nAngle, nCosecant
nAngle = 1.3
nCosecant = 1/Sin(nAngle)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice