Update cookies preferences
Promotic

Sin - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací sinus úhlu.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Sin.
Syntaxe:
Double Sin(Double number)
Parametry:
number(Double) Úhel, vyjádřený v radiánech. Stupně lze převést na radiány vynásobením zadané hodnoty číslem 0.017453293 (=2*Pi/360).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nAngle, nCosecant
nAngle = 1.3
nCosecant = 1 / Sin(nAngle)
© MICROSYS, spol. s r.o.