Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TypeName - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec poskytující informace o datovém typu proměnné.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType.

Syntaxe:
String TypeName(Variant var)
Parametry:
var(Variant) jakákoliv proměnná
Vrácená hodnota:
"Byte" - celočíselná nezáporná hodnota (1 bajt)
"Integer" - celočíselná hodnota (2 bajty)
"Long" - celočíselná hodnota (4 bajty)
"Single" - reálná hodnota s jednoduchou přesností (4 bajty)
"Double" - reálná hodnota s dvojnásobnou přesností (8 bajtů)
"Date" - čas a/nebo datum
"String" - hodnota typu textový řetězec
"Boolean" - hodnota Boolean (logická: true nebo false)
"Empty" - neinicializována
"Null" - neplatná data
"Object" - generický objekt
"Unknown" - neznámý typ objektu
"Nothing" - objektová proměnná neodkazující se na instanci objektu
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sType, ArrayVar(3), NullVar
NullVar = Null
sType = TypeName("VBScript")  'Vrací "String"
sType = TypeName(4)  'Vrací "Integer"
sType = TypeName(37.50)  'Vrací "Double"
sType = TypeName(Null)  'Vrací "Null"
sType = TypeName(ArrayVar)  'Vrací "Variant"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice