Promotic

TimeValue - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací hodnotu typu Date obsahující čas.
Syntaxe:
Date TimeValue(Date time)
Parametry:
time(Date) Čas od 0:00:00 do 23:59:59
Poznámka:
Pokud argument obsahuje informace o datumu, pak je funkce nevrací. Pokud však obsahuje neplatné informace o datumu, pak vznikne chyba.
Čas lze zadat ve 12-hodinovém nebo 24-hodinovém formátu. Například jak "2:24PM", tak "14:24" jsou platné argumenty time.

Pro převod hodnoty String na Date je lepší použít metodu Pm.ScanDate.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tTime
tTime = TimeValue("4:35:17 PM")   ' tTime obsahuje 4:35:17 PM
© MICROSYS, spol. s r. o.