Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Weekday - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací celé číslo reprezentující den v týdnu.
Syntaxe:
Weekday(date As Date, [firstdayofweek As Integer]) As Integer
Volání:
n = Weekday(date, firstdayofweek)
Parametry:
date(Date) Výraz reprezentující datum
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Číselná hodnota určující první den v týdnu (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času). Pokud není nastaveno, pak předpokládá se vbSunday (Neděle).
Poznámka:
Funkce vrací hodnotu odpovídající dnu v týdnu (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
Příklad:
Dim tDate, nWeekday
tDate = #October 19, 2017#
nWeekday = Weekday(tDate) 'nWeekday obsahuje 6, protože tDate reprezentuje Pátek
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice