Update cookies preferences
Promotic

Weekday - funkce jazyka VBScript

Popis:
Den v týdnu.
Syntaxe:
Integer Weekday(Date date, [Integer firstdayofweek])
Parametry:
date(Date) Datum
firstdayofweek[nepovinné] (Integer) Určuje první den v týdnu (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
Výchozí hodnota je vbSunday (Neděle).
Poznámka:
Funkce vrací hodnotu odpovídající dnu v týdnu (hodnoty viz VBScript konstanty datumu a času).
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim tDate, nWeekday
tDate = #October 19, 2017#
nWeekday = Weekday(tDate)   ' nWeekday obsahuje 6, protože tDate představuje Pátek
© MICROSYS, spol. s r.o.