Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Array - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací 1-rozměrné pole (Array) hodnot.
Syntaxe:
Array Array(Variant arglist)
Volání:
a = Array(arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Čárkami oddělený seznam hodnot, které jsou přiřazeny položkám pole. Pokud nejsou uvedeny žádné parametry, pak je vytvořeno pole o nulové délce.
Poznámka:

K odkazu na položku pole se používá zápisu sestávající se ze jména proměnné následovaného kulatými závorkami obsahujícími číselný index požadované položky.

V následujícím příkladě vytváří první příkaz proměnnou s názvem "A". Druhý příkaz přiřazuje pole do této proměnné. Poslední příkaz přiřazuje obsah druhé položky pole do další proměnné.

VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim A, B
A = Array(10, 20, 30)
B = A(1)  'B=20
 
Proměnnou typu pole lze vytvořit také přímo příkazem Dim. K takovému poli lze pak přistupovat stejně:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim B, A(2)
A(0) = 10
A(1) = 20
A(2) = 30
B = A(1)  'B=20
 
Upozornění: Funkce Array vytváří pouze 1-rozměrná pole. Pro vytvoření vícerozměrných polí se používá příkaz Dim a ReDim.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice