Update cookies preferences
Promotic

Array1 - metoda objektu PmArray

Popis:
Vytvoří a naplní 1-rozměrné pole hodnotami.
Pro vytvoření 1-rozměrného pole je často lepší volat metodu Pm.Array1, která vytvoří pole bez nutnosti předem volat metodu Pm.CreatePmArray.
Syntaxe:
Array Array1(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Čárkami oddělený seznam hodnot, které jsou přiřazeny položkám pole. Pokud nejsou uvedeny žádné parametry, pak je vytvořeno pole nulové délky.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací stejný objekt, nad kterým byla tato metoda volána. Tato metoda je jen pomůcka ať na jednom řádku lze vytvořit objekt PmArray a zároveň ho naplnit hodnotami - viz Příklad.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Pro obecné vytvoření 1- nebo 2-rozměrného pole je určena metoda Create.
Příklad:
Vytvoří 1-rozměrné pole z hodnot (10, 20, 30, 40)
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
// nebo
var a = Pm.Array1(10, 20, 30, 40);

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.