Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Insert - metoda objektu PmArray

Popis:
Přidá jednu nebo více položek do pole. Pole se zvětší o přidané položky.

Je funkční pouze pro 1-rozměrné pole.

Syntaxe:
Empty Insert(Long nPos, Variant vValues, [Long nAttr])
Parametry:
nPos(Long) Index položky pro přidání. Stávající položka na tomto indexu a následující se posunou za přidávané položky.

Hodnota -2 znamená poslední položku.

vValues(Variant) Přidávaná hodnota nebo pole přidávaných hodnot.
nAttr[nepovinné] (Long) Parametr určuje chování, pokud hodnota parametru vValues obsahuje 1-rozměrné pole.
0 (přednastaveno) - Obsah parametru vValues se vždy přidá jako jediná položka.
1 - Pokud parametr vValues obsahuje 1-rozměrné pole, pak se do pole přidají jednotlivé položky tohoto pole (přidávaní více hodnot najednou). V jiném případě se přidá hodnota parametru vValues jako jediná položka.
Poznámka:
Metoda Insert umožňuje přidávat položky na začátek, na konec i dovnitř existujícího pole a metoda Remove umožňuje odstraňovat položky od začátku, z konce i zevnitř existujícího pole.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
Přidá pole a2 do pole a1 na pozici 2
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a1 = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30);
var a2 = Pm.CreatePmArray().Array1(12, 13, 14);
a1.Insert(2, a2, 0);  //Výsledek: (0, 10, (12, 13, 14), 20, 30)
//nebo
a1.Insert(2, a2, 1);  //Výsledek: (0, 10, 12, 13, 14, 20, 30)

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice