Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Insert - metoda objektu PmArray

Popis:
Přidání jedné nebo více položek do pole. Pole se zvětší o přidané položky.
Syntaxe:
Empty Insert(Long nPos, Variant vValues, [Long nAttr])
Volání:
a = Insert(nPos, vValues, nAttr)
Parametry:
nPos(Long) Index položky pro přidání. Stávající položka na tomto indexu a následující se posunou za přidávané položky. Hodnota -2 znamená poslední položku.
vValues(Variant) Přidávaná hodnota nebo pole přidávaných hodnot.
nAttr[nepovinné] (Long) Parametr určuje chování, pokud hodnota parametru vValues obsahuje jednorozměrné pole.
0 (přednastaveno) - Obsah parametru vValues se vždy přidá jako jediná položka.
1 - Pokud parametr vValues obsahuje jednorozměrné pole, potom se do pole přidají jednotlivé položky tohoto pole (přidávaní více hodnot najednou). Jinak se přidá hodnota parametru vValues jako jediná položka.
Poznámka:
Metoda Insert umožňuje přidávat položky na začátek, na konec i dovnitř existujícího pole a metoda Remove umožňuje odstraňovat položky ze začátku, z konce i zevnitř existujícího pole.
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Přidání položky/položek v podobě pole a2 (12, 13, 14) do pole a (0, 10, 20, 30) na pozici 2
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30);
var a2 = Pm.CreatePmArray().Array1(12, 13, 14);
a.Insert(2, a2, 0);  //Výsledkem bude (0, 10, (12, 13, 14), 20, 30)
//nebo
a.Insert(2, a2, 1);  //Výsledkem bude (0, 10, 12, 13, 14, 20, 30)

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice