Promotic

SaveToVbArray - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací kopii PmArray pole jako VBScript pole.
Syntaxe:
Array SaveToVbArray()
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Pokud ve VBScript skriptech některá metoda vrací PmArray pole (např. metoda Pm.JsonParse), pak metoda SaveToVbArray umožňuje jeho převedení do podoby VBScript pole.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var vbarray = arr.SaveToVbArray();

Historie:
Pm8.03.17: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.