Promotic

SaveToVbArray - metoda obiektu PmArray

Opis:
Zwraca kopię tablicy PmArray jako tablicę VBScript.
Składnia:
Array SaveToVbArray()
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Jeżeli w skryptach VBScript dowolna metoda zwraca tablicę PmArray (np. metoda Pm.JsonParse), wtedy metoda SaveToVbArray umożliwia jej transformację do postaci tablicy VBScript.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var vbarray = arr.SaveToVbArray();

Historia:
Pm8.03.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.