Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToVbArray - metoda obiektu PmArray

Opis:
Zwraca kopię tablicy PmArray jako tablicę VBScript.
Składnia:
Array SaveToVbArray()
Wołanie:
var vbarray = PmArray.SaveToVbArray();
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.

Jeżeli w skryptach VBScript dowolna metoda zwraca tablicę PmArray (np. metoda Pm.JsonParse), wtedy metoda SaveToVbArray umożliwia jej transformację do postaci tablicy VBScript.

Patrz również:

Historia:
Pm8.03.01: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice