Promotic

LoadFromVbArray - metoda obiektu PmArray

Opis:
Napełni tablicę PmArray kopią z tablicy VBScript.
Składnia:
Empty LoadFromVbArray(Array aVbArray)
Parametry:
aVbArray(Array) tablica VBScript
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
W skryptach VBScript metody standardowo zwracają tablicę VBScript (VbArray). Jeżeli zaistnieje konieczność posiadania tablicy PmArray (np. metoda Pm.JsonStringify), wtedy metoda LoadFromVbArray umożliwia transformację tablicy VBScript do postaci tablicy PmArray.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray();
arr.LoadFromVbArray(aVbArray);

Historia:
Pm8.03.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.