Update cookies preferences
Promotic

LoadFromVbArray - metoda obiektu PmArray

Opis:
Napełni tablicę PmArray kopią z tablicy VBScript.
Składnia:
Empty LoadFromVbArray(Array aVbArray)
Parametry:
aVbArray(Array) tablica VBScript
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
W skryptach VBScript metody standardowo zwracają tablicę VBScript (VbArray). Jeżeli zaistnieje konieczność posiadania tablicy PmArray (np. metoda Pm.JsonStringify), wtedy metoda LoadFromVbArray umożliwia transformację tablicy VBScript do postaci tablicy PmArray.
Tablica VBScript (VbArray) może być wyjątkowo wytworzona przez inne programy tak, że indeks nie jest od 0 lecz od 1 (patrz LBound). Przy konwersji takiej tablicy do PmArray tablica jest znormalizowana tak, że indeks domyślnie zaczyna się od 0.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray();
arr.LoadFromVbArray(aVbArray);

Historia:
Pm8.03.17: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.