Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetSize - metoda obiektu PmArray

Opis:
Zwraca wielkość tablicy dla danego wymiaru.
Składnia:
Long GetSize(Long iDim)
Wołanie:
var n = PmArray.GetSize(iDim);
Parametry:
iDim(Long)
1 - Zwraca wielkość tablicy dla wymiaru: 1
2 - Zwraca wielkość tablicy dla wymiaru: 2
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice