Promotic

GetSize - metoda obiektu PmArray

Opis:
Zwraca rozmiar tablicy dla danego wymiaru.
Składnia:
Long GetSize(Long iDim)
Parametry:
iDim(Long) Określa wymiar.
1 - Zwraca rozmiar tablicy dla wymiaru: 1
2 - Zwraca rozmiar tablicy dla wymiaru: 2
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
tablica 1-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var nSize = arr.GetSize(1);   // nSize = 4
Przykład2:
tablica 2-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 3, 5);
var nSize1 = arr.GetSize(1);   // nSize1 = 3
var nSize2 = arr.GetSize(2);   // nSize2 = 5

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.