Promotic

GetDim - metoda obiektu PmArray

Opis:
Wymiar tablicy.
Składnia:
Long GetDim()
Wartość zwrotna:
0 - Tablica jeszcze nie została wytworzona, tzn. metoda Pm.CreatePmArray została wywołana bez parametrów oraz nie została wywołana metoda Create.
1 - tablica 1-wymiarowa
2 - tablica 2-wymiarowa
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
tablica 1-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(1, 8);
var nSize = arr.GetDim();   // nSize = 1
Przykład2:
tablica 2-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 3, 5);
var nSize = arr.GetDim();   // nSize = 2

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.