Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetDim - metoda obiektu PmArray

Opis:
Wymiar tablicy.
Składnia:
Long GetDim()
Wołanie:
var n = PmArray.GetDim();
Wartość zwrotna:
1 - tablica 1-wymiarowa
2 - tablica 2-wymiarowa
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice