Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista innych obiektów w systemie PROMOTIC

Globalny opis innych obiektów w systemie PROMOTIC
Lista obiektów:
PmAction(Akcja) Obiekt przedstawia akcję, którą można później wywołać
PmArray(Tablica wartości) Obiekt przedstawia tablię wartości
PmBuffer(Dane binarne) Obiekt przedstawia dane binarne
PmMap(Obiekt z nazwanymi wartościami) Obiekt z nazwanymi wartościami
PmExpr(Narzędzie obliczeniowe wyrażeń JavaScript) Obiekt umożliwia obliczanie wyrażeń JavaScript określonych jako String
PmList(Kolejka wartości) Obiekt przedstawia kolejkę wartości (przestarzałe)
PmMenu(Menu) Menu lokalne Pmg obiektu lub menu systemowe aplikacji
PmDateObject(PmDateObject) Pomocniczy obiekt do pracy z datą i czasem.
PmUser(Użytkownik) Obiekt przedstawia zalogowanego użytkownika
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
PmViewCreator(Otwarcie przeglądarki) Obiekt umożliwia otwarcie różnego rodzaju przeglądarek
ObjectFont Obiekt zawierający informacje o czcionce
Collection(Kolekcja) Kolekcja (tablica, zbiór) pewnych wartości lub obiektów
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice