Promotic

Lista innych obiektów w systemie PROMOTIC

Globalny opis innych obiektów w systemie PROMOTIC
Lista obiektów:
PmActionObiekt przedstawia akcję, którą można później wywołać
PmArray(Tablica wartości) Obiekt przedstawia tablię wartości
PmBuffer(Pamięć danych binarnych) Obiekt przedstawia pamięć danych binarnych
PmDateObjectPomocniczy obiekt do pracy z datą i czasem
PmExpr(Narzędzie obliczeniowe wyrażeń JavaScript) Obiekt umożliwia obliczanie wyrażeń JavaScript określonych jako String
PmFormatObiekt do konwersji wartości do łańcucha tekstowego (i odwrotnie) według określonego formatu
PmList(Kolejka wartości) Obiekt przedstawia kolejkę wartości (przestarzałe)
PmMap(Obiekt z nazwanymi wartościami) Obiekt z nazwanymi wartościami
PmMenuMenu lokalne Pmg obiektu lub menu systemowe aplikacji
PmUser(Użytkownik) Obiekt przedstawia zalogowanego użytkownika
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
PmViewCreator(Otwarcie przeglądarki) Obiekt umożliwia otwarcie różnego rodzaju przeglądarek
ObjectFontObiekt zawierający informacje o czcionce
CollectionKolekcja (tablica, zbiór) pewnych wartości lub obiektów
© MICROSYS, spol. s r.o.