Promotic

Obiekt PmMap (Obiekt z nazwanymi wartościami)

Opis:
W tym obiekcie można skryptem dodawać oraz korzystać z nazwanych wartości (tzn. właściwości dynamiczne).
Na początku (po wytworzeniu przy pomocy metody Pm.CreatePmMap) obiekt jest pusty, zawiera tylko zabudowane metody, których nazwy rozpoczynają się literami map (np. mapLoadFromString).
Właściwości i metody:
Właściwości dynamiczneWłaściwości dynamiczne dodane przez projektanta w skrypcie.
Nazwy nie mogą zawierać spacje, znaki specjalne, diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), nie mogą rozpoczybać się liczbą oraz nie mogą rozpoczynać się literami map.
mapAdd()Ustawia grupowo wartości określonych właściwości obiektu
mapGetValueAt()Zwraca wartość określonej właściwości obiektu
mapSetSubmapAt()Zwraca wżłobioną mapę Submap
mapSetValueAt()Ustawi wartość określonej właściwości obiektu
mapLoadFromString()Wytworzy w obiekcie właściwości z określonymi wartościami
mapSaveToString()Zapisze zawartość obiektu do łańcucha tekstowego
mapGetPropNames()Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich dynamicznych właściwości
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmMap.
- Obiekt ten działa również w Web panelach.
- Obiekt można zastosować w języku VBScript oraz JavaScript.


Wytworzenie właściwości oraz ustawienie wartości:
W tym obiekcie można tworzyć nowe właściwości z określoną nazwą oraz wartością (w odróżnieniu od innych obiektów).
Nowa właściwość zostanie wytworzona pierwszym zapisem.
Na przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.xyz = 3.14;
W obiekcie mMap została wytworzona właściwość "xyz" zawierająca wartość 3.14. Następnym przyszeregowaniem innej wartości do tej właściwości zostanie zmieniona tylko wartość tej właściwości.
Właściwości w tym obiekcie można wytworzyć lub ustawić również przez wywołanie metody mapLoadFromString lub mapSetValueAt.
Uwaga: Wytwarzanie właściwości poprzez samo przyszeregowanie wwartości nie jest możliwe w Web panelu, który jest pisany w języku VBScript. W tym przypadku można zastosować metodę mapSetValueAt.

Odczyt wartości właściwości:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = mMap.xyz;

Wartość właściwości w tym obiekcie można odczytać również przy pomocy metody mapGetValueAt.
Porównanie obiektów w celu trzymania wartości:
Następujące typy obiektów są przeznaczone do trzymania wartości (dowolnego typu danych). Każdy z tych obiektów ma swoje zalety oraz mankamenty a wybór jest zależny od wymaganego zastosowania.
PmArray: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne indeksem do tablicy - czyli w dowolnej chwili można odczytać dowolną wartość w tym obiekcie. Odczyt oraz zapis wartości jest bardzo szybkie, dodanie wartości jest wszak wolne.
Obiekt ten działa tylko dla języka JavaScript, dla języka VBScript tablica jest w formie typu danych Array.
PmMap: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne przy pomocy swej nazwy (identyfikator tekstowy). Nazwy tych wartości przedstawiają właściwości obiektu. Zaletą jest, że dzięki nazwom kod w skrypcie jest bardziej "zrozumiały". Mankamentem jest brak możliwości przystępowania do wartości w cyklu, kiedy należy pozyskiwać wartości przy pomocy indeksu.
PmBuffer: Obiekt ten zawiera wartości binarne w bloku danych. Dla zapisu/odczytu pojedyńczej wartości jest konieczne znać jej pozycję (offset) w bloku danych oraz również jej typ danych (wielkość).

Historia:
Pm8.03.04: Umożliwia projektantowi wytwarzać w tym (na początku pustym) obiekcie własne właściwości. Przydatne w przypadkach, kiedy należy do dowolnej metody przekazywać wiele nazwanych wartości.
© MICROSYS, spol. s r.o.