Promotic

Obiekt PmExpr (Narzędzie obliczeniowe wyrażeń JavaScript)

Opis:
Obiekt umożliwia obliczanie wyrażeń JavaScript określonych jako String.
Właściwości i metody:
SetVar()Do obiektu doda jedną zmienną
SetExpr()Ustawia wyrażenie w formie łańcucha tekstowego
Eval()Obliczenie określonego wyrażenia
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmExpr.
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Wyrażenie można dodać do obiektu przy pomocy SetExpr. Wyrażenie może zawierać nazwy zmiennych. Zmienne te można dodać do obiektu przy pomocy metody SetVar. Metoda Eval dane wyrażenie obliczy (włącznie z zmiennymi) i zwróci wynik.

Obliczanie wyrażenia przy pomocy obiektu PmExpr jest na przykład zalecane, jeżeli wyrażenie w formie łańcucha tekstowego zostało odczytane z zewnątrz (np. z pliku, z komunikacji ...) i w danej chwili nie wiadomo, jak dane wyrażenie wygląda.
Na przykład aplikacja do ogólnego obliczania danych wymaga, by wyrażenia obliczeniowe znajdowały się w tekstowym pliku konfiguracyjnym.

Przykłady obliczenia wyrażenia przy pomocy obiektu PmExpr:
Obliczenie prostego wyrażenia "a+b":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();   // W zmiennej val będzie wartość 5.5
Obliczenie wyrażenia stosujące obiekt PmaData:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("10 * oDat.Item('Temperatura').Value");
oExpr.SetVar("oDat", pMe.Pm("/Kociol1/Data"));
val = oExpr.Eval();   // W zmiennej val będzie wartość 10-cio krotnie większe niż wartość temperatury w obiekcie PmaData

Historia:
Pm8.03.20: Nowy obiekt pomocniczy do obliczania wyrażeń JavaScript dostarczonych w formie tekstu. W celu pozania funkcjonalności została wytworzona nowa konfiguracja wstępna: / Panele (PmaPanel) / Pozostałe / PmExpr - wyrażenie matematyczne.
© MICROSYS, spol. s r.o.