Update cookies preferences
Promotic

Eval - metoda obiektu PmExpr

Opis:
Obliczenie określonego wyrażenia.
Składnia:
Empty Eval()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmExpr.SetVar (metoda)
- PmExpr.SetExpr (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historia:
Pm8.03.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.