Promotic

SetExpr - metoda obiektu PmExpr

Opis:
Ustawia wyrażenie w formie łańcucha tekstowego.
Składnia:
Boolean SetExpr(String sExpr)
Parametry:
sExpr(String) Wyrażenie tekstowe w składni JavaScript. Na przykład:
"a+b"
"bbb + 10 * oDat.Item('Temperatura').Value"
itd.
Wartość zwrotna:
Metoda sprawdzi poprawność składni wprowadzonego wyrażenia. Nie sprawdza, czy zostały zdefiniowane wszystkie wykorzystane zmienne w wyrażeniu (dlatego metodę SetVar można wywołać dopiero po wywołaniu tej metody).
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda ta do obiektu PmExpr tylko ustawi wyrażenie, tak, żeby później mógło zostać szybko obliczone. Samo obliczenie można również wykonać przy pomocy metody Eval.
Patrz również:
- PmExpr.SetVar (metoda)
- PmExpr.Eval (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();

Historia:
Pm8.03.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.