Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda obiektu PmaData

Opis:
Metoda udostępnia obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w zakładce Dane.
Składnia:
Object Item(Variant id)
Wołanie:
Odczyt wartości:
val = oData.Item(id).Value
Zapis wartości:
oData.Item(id).Value = val
Dostęp do obiektu, który przedstawia daną zmienną:
Set obj = oData.Item(id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość to:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "a1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:

Obiekt PmVar obejmuje informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript. Zostanie wygenerowany globalny błąd w INFO systemie. Dlatego do testowania istnienia zmiennej jest korzystniejsze zastosowanie metody ItemEx.

 
Identyfikator #vars:

Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (PmVar) w obiekcie "data" (PmaData).

 
Identyfikator #ext:

Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie "data" (PmaData).

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice