Update cookies preferences
Promotic

Item - metoda obiektu PmaData

Opis:
Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Dane".
Składnia:
Object Item(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing dla VBScript. Zostanie wygenerowany globalny błąd INFO systemu. Dlatego do testowania istnienia zmiennej dogodniejszym jest zastosowanie metody ItemEx.

Identyfikator #vars:
Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych "PP - Właściwość Pma obiektu".
Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (obiekt PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).
 
Identyfikator #ext:
Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #ext.
Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach.
Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych o identyfikatorze al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (obiekt PmaData).
Patrz również:
- PmaData.ItemEx (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
var oItem = oData.Item(0);   // Dostęp do obiektu, który przedstawia daną zmienną

// Odczyt wartości:
var sName = oItem.Name;
var value = oItem.Value;

// Zapis wartości:
oItem.Value = 8;
© MICROSYS, spol. s r.o.