Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda obiektu PmaData

Opis:
Metoda udostępnia obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w zakładce Dane.
Składnia:
Object Item(Variant id)
Wołanie:
Odczyt wartości:
val = oData.Item(id).Value
Zapis wartości:
oData.Item(id).Value = val
Dostęp do obiektu, który przedstawia daną zmienną:
Set obj = oData.Item(id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość to:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "a1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:

Obiekt PmVar obejmuje informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).

Jeżeli zmienna nie istnieje, wtedy zostanie zwrócona wartość null dla JavaScript lub Nothing pro VBScript. Zostanie wygenerowany globalny błąd INFO systemu. Dlatego do testowania istnienia zmiennej dogodniejszym jest zastosowanie metody ItemEx.

 
Identyfikator #vars:

Do obiektu PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodzie Pm, lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (PmVar) w obiekcie "data" (PmaData).

 
Identyfikator #ext:

Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej PmVar można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (PmVar) w obiekcie data (PmaData).

Patrz również:
- PmaData.ItemEx (metoda)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice