Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadFromString - metoda obiektu PmaData

Opis:
Przyszeregowanie zmiennych pozycjom danych w karcie "Dane" tego obiektu z wartości tekstowej (typu String).
Składnia:
Long LoadFromString(String sString)
Parametry:
sString(String) Wartość tekstowa wytworzona na przykład przy pomocy metody SaveToString.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość ustawionych pozycji.
Notatka:
Wygląd tekstowej wartości patrz opis metody SaveToString.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Data");
oData.LoadFromString("5;3.14;22");
//lub
var nCount = oData.LoadFromString("5;3.14;22");  //nCount = 3
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice