Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadFromString - metoda obiektu PmaData

Opis:
Przyszeregowanie zmiennych pozycjom danych w zakładce "Dane" tego obiektu z wartości tekstowej (typu String).
Składnia:
Long LoadFromString(String sString)
Wołanie:
b = oData.LoadFromString(sString)
Parametry:
sString(String) Wartość tekstowa wytworzona na przykład przy pomocy metody SaveToString.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość ustawionych pozycji.
Notatka:
Wygląd tekstowej wartości patrz opis metody SaveToString.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice