Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaData

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą odczytywać dane (w formie XML lub HTML) tego obiektu.
Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer".
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
WebWriteZezwolenie/zakaz zapisu z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą zapisywać wartości (w formie danych XML) do tego obiektu.
Ma to sens tylko jeżeli jest wypełniona karta "Web serwer".
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
© MICROSYS, spol. s r.o.