Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uprawnienia - zakładka obiektu PmaData

Opis:
W tej zakładce można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz Opis strony Uprawnienie.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą odczytywać dane (w formie XML lub HTML) tego obiektu. Ma sens tylko jeżeli jest wypełniona zakładka "Web serwer". Ma sens tylko dla użytkowników sieciowych
WebWriteZezwolenie/zakaz zapisu z Webu. Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą zapisywać wartości (w postaci danych XML) do tego obiektu. Ma sens tylko jeżeli jest wypełniona zakładka "Web serwer". Ma sens tylko dla użytkowników sieciowych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice