Promotic

Obiekt PmaObject (Obiekt)

Opis:
Obiekt jest przodkiem wszystkich Pma obiektów, co oznacza, że wszysktie Pma obiekty mają poza swoimi właściwościami i metodami również właściwości i metody tego obiektu.

Obiekt PmaObject zawiera ogólne właściwości i metody, które można wykorzystać we wszystkich innych obiektach. Jest to abstrakcyjny Pma obiekt, to znaczy, że nie można go wytworzyć w drzewie Pma obiektów. Jest to zatem tylko formalny obiekt, w którym są wychwycone wszystkie ogólne charakterystyki wszystkich Pma obiektów.
Właściwości i metody:
AddEvent Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
Methods Dostęp do metod projektanta tego obiektu
Name Nazwa obiektu (bez ścieżki)
Parent Zwraca odniesienie do obiektu nadrzędnego w drzewie Pma obiektów
Pm Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
Root Zwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia:
onStart Jest wywołane dla każdego obiektu Promotic w trybie runtime tylko jeden raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStop Jest wywołane dla każdego Pma obiektu w trybie runtime tylko jeden raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Dane Lista zdefiniowanych zmiennych. Karta jest wspólna dla kilku obiektów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Metody Definicja metody projektanta obiektu
Uprawnienie Ta karta jest wspólna dla więcej Pma obiekttów (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) i dlatego wspólny opis konfiguracji jest określony w karcie "Uprawnienie" obiektu PmaObject. Ale Lista upoważnień jest dla wskazanego obiektu samodzielnie określona w jego opisie tej karty
Powiązane podobiekty:
PmUser(Użytkownik) Obiekt przedstawia zalogowanego użytkownika
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmObject -> PmaObject
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice