Promotic

Obiekt PmaObject (Obiekt)

Opis:
Obiekt jest rodzicem wszystkich Pma obiektów, to znaczy, że wszysktie Pma obiekty mają poza swoimi właściwościami i metodami również właściwości i metody tego obiektu.

Obiekt PmaObject zawiera ogólne właściwości i metody, które można wykorzystać we wszystkich innych obiektach. Jest to abstrakcyjny Pma obiekt, to znaczy, że nie można go wytworzyć w drzewie Pma obiektów. Jest to zatem tylko formalny obiekt, w którym są wychwycone wszystkie ogólne charakterystyki wszystkich Pma obiektów.
Właściwości i metody:
AddEvent()Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfo()Zwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndex()Zwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByName()Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByType()Tablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNum()Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetPar()Odczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathName()Nazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermission()Zwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
Pm()Zwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEvent()Wyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w runtime tylko raz na początku
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DaneLista zdefiniowanych zmiennych. Karta jest wspólna dla kilka obiektów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.
DDEDefinicja warunków do DDE współdzielenia zmiennych.
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
UprawnienieTa karta jest wspólna dla więcej Pma obiekttów (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) i dlatego wspólny opis konfiguracji jest określony w karcie "Uprawnienie" obiektu PmaObject. Ale Lista upoważnień jest dla wskazanego obiektu samodzielnie określona w jego opisie tej karty
Powiązane podobiekty:
PmUser(Użytkownik) Obiekt przedstawia zalogowanego użytkownika
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmObject -> PmaObject
© MICROSYS, spol. s r.o.