Promotic

Obiekt PmaObject (Obiekt)

Opis:
Obiekt jest rodzicem wszystkich Pma obiektów, to znaczy, że wszysktie Pma obiekty mają poza swoimi właściwościami i metodami również właściwości i metody tego obiektu.

Obiekt PmaObject zawiera ogólne właściwości i metody, które można wykorzystać we wszystkich innych obiektach. Jest to abstrakcyjny Pma obiekt, to znaczy, że nie można go wytworzyć w drzewie Pma obiektów. Jest to zatem tylko formalny obiekt, w którym są wychwycone wszystkie ogólne charakterystyki wszystkich Pma obiektów.
Właściwości i metody:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
GetInfoZwraca obiekt Info o danej nazwie
GetOwnedByIndexZwraca podobiekt określony kolejnością
GetOwnedByNameZwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę
GetOwnedByTypeTablica odniesień do obiektów podrzędnych
GetOwnedNumZwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie
GetParOdczyt wartości parametru Pma obiektu (lub jego obiektów nadrzędnych)
GetPathNameNazwa obiektu ze ścieżką do tego obiektu
GetPermissionZwraca uprawnienie danej operacji z obiektu
MethodsDostęp do metod projektanta tego obiektu
NameNazwa obiektu (bez ścieżki)
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pma obiektu
PmZwraca odniesienie do Pma obiektu lub do jego podobiektu iplementacyjnego
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
RootZwraca odniesienie do rdzennego obiektu aplikacji PmaRoot
Zdarzenia:
onStartJest wywołane dla każdego obiektu w trybie runtime tylko raz na początku przy uruchamianiu aplikacji
onStopJest wywołane dla każdego Pma obiektu w runtime tylko raz na końcu przy zatrzymywaniu aplikacji
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu
ZdarzeniaDefinicja algorytmów zdarzeń obiektu
DaneLista zdefiniowanych zmiennych. Karta jest wspólna dla kilka obiektów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmaObject.
DDEDefinicja warunków do DDE współdzielenia zmiennych.
MetodyDefinicja metody projektanta obiektu
UprawnienieTa karta jest wspólna dla więcej Pma obiekttów (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) i dlatego wspólny opis konfiguracji jest określony w karcie "Uprawnienie" obiektu PmaObject. Ale Lista upoważnień jest dla wskazanego obiektu samodzielnie określona w jego opisie tej karty
Powiązane podobiekty:
PmUser(Użytkownik) Obiekt przedstawia zalogowanego użytkownika
PmVar(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmObject -> PmaObject
© MICROSYS, spol. s r. o.