Promotic

GetPermission - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca uprawnienie danej chronionej operacji z obiektu w drzewie Pma obiektów
Składnia:
Variant GetPermission(String sName, String sParams)
Parametry:
sName(String) Nazwa uprawnienia chronionej operacji.
sParams(String) Dodatkowe parametry określająca rodzaj uzyskanych informacji. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "what:groups;".
"what:sss;" - Podstawowa opcja określająca co zostanie zwrócone.
what:groups; - Uprawnienie w formie tekstowej listy identyfikatorów grup oraz użytkowników (oddzielone przecinkiem).
Notatka:
Metoda ta jest zalecana przede wszystkim do wcześniejszego przetestowania chronionej operacji (odpowiednim uprawnieniem), tzn. wcześniej niż właściwa operacja zostanie wykonana lub ewentualnie nastpi jej awaria.
Przykład:
Test, czy użytkownik lokalny posiada uprawnienia do wcześniejszego otwarcia określonego panela. Zostanie uzyskane uprawnienie "PanelOpen" panela Panel1. Później zostanie przetestowane, czy użytkownik lokalny posiada takie uprawnienie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oPanel = pMe.Pm("/Panel1");
var sGroups = oPanel.GetPermission("PanelOpen", "what:groups;");
if (Pm.TestUserInGroup(0, sGroups))
{
// ...
}

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.