Promotic

GetOwnedNum - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca ilość obiektów zagnieżdżonych w obiekcie.
Składnia:
Long GetOwnedNum()
Notatka:
Dla Pmg obiekt istnieje w tym samym celu metoda GetChildCount.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nCount = pMe.Pm("/Folder").GetOwnedNum();
© MICROSYS, spol. s r.o.