Promotic

GetOwnedByName - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę.
Składnia:
Object GetOwnedByName(String sName)
Parametry:
sName(String) Nazwa podobiektu (np. "Kociol")
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oData = pMe.Pm("/Folder").GetOwnedByName("Data");
© MICROSYS, spol. s r.o.