Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedByName - metoda obiektu PmaObject

Opis:
Zwraca odniesienie do podobiektu określonego przez jego nazwę.
Składnia:
Object GetOwnedByName(String sName)
Wołanie:
oOwned = oObject.GetOwnedByName(sName)
Parametry:
sName(String) Nazwa podobiektu (np. "Kociol")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice