Update cookies preferences
Promotic

DDE - karta obiektu PmaObject

Opis:
Odólne warunki współdzielenia danych w uruchomionej aplikacji za pomocą DDE są określone w oknie konfiguracyjnym "DDE".
Aplikacja może być dla niektórych aplikacji ustawiona jako klient i równocześnie dla innych aplikacji jako serwer.
Konfiguratory "DDE klient":
Patrz: Ustawienie jako DDE klient
Grupa DDEWybór klienckiej grupy DDE, w której dana pozycja ma być współdzielona.
DDE pozycja (item)Nazwa, pod którą będą dane obiektu udostępnione do współdzielenia. W ramach jednej grupy klienckiej nazwa ta musi być unikalna.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Synchronizajca pocz.Jest ustawiana w przypadku, kiedy działa aplikacja-serwer. Wartości pozycji w aplikacji-klient i w aplikacji-serwer będą synchronizowane według jednej z trzech opcji.
Żadna
Odczytem z serwera
Zapisem do serwera
Zapis do serweraDefinicja, kiedy zmieniona wartość będzie odsyłana do serwera (Nie, Przy zmianie lokalnej, Przy każdym zapisie).
Nie
Przy zmianie lokalnej
Przy każdym zapisie
Odczyt z serwera przy zmianie na serwerzeJeżeli jest zaznaczone, wtedy odczyt z serwera będzie przebiegać zawsze przy zmianie zawartości pozycji na serwerze (serwer administruje pozycję).
Zapis na serwerJeżeli jest zaznaczone, wtedy zapis pozycji do serwera będzie przebiegać z określonym periodem.
Odczyt z serweraJeżeli jest zaznaczone, wtedy odczyt pozycji z serwera będzie przebiegać z określonym periodem.
PeriodPeriod odczytu lub zapisu pozycji w sekundach. Wartość ta ma sens tylko przy zaznaczonym konfiguratorze "Zapis na serwer" lub "Odczyt z serwera".
Konfiguratory "DDE serwer":
Patrz: Ustawienie jako DDE serwer
Współdzielenie pozycjiOpcja oferowania pozycji do współdzielenia aplikacjom klienckim
Nieokreślone
Współdzielić
Nie współdzielić
DDE pozycja (item)Nazwa, pod którą pozycja będzie oferowana do współdzielenia aplikacjom klienckim. Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka:
Ta karta jest wyświetlona tylko jeżeli jest globalnie uaktywnione DDE w konfiguratorze "DDE aktywowane".
© MICROSYS, spol. s r.o.