Update cookies preferences
Promotic

DDE - karta objektu PmaObject

Popis:
Obecné podmínky sdílení dat ve spuštěné aplikaci pomocí DDE jsou definovány v konfiguračním okně "DDE".
Aplikace může být definována k některým aplikacím jako klient a zároveň k jiným aplikacím jako server.
Konfigurátory "DDE klient":
Viz: Nastavení jako DDE klient
DDE skupinaVýběr DDE klientské skupiny, ve které má být položka sdílena.
DDE položka (item)Název, pod nímž budou data objektu poskytnuta ke sdílení. V rámci jedné klientské skupiny musí být tento název jedinečný.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poč. synchronizaceNastavuje se pro případ, kdy běží aplikace-server. Hodnoty položek v aplikaci-klient a v aplikaci-server budou synchronizovány jednou ze tří voleb.
Žádná
Čtením ze serveru
Zapisem na server
Zápis na serverDefinice, kdy se bude změněná hodnota posílat na server (Ne, Při lokální změně, Při každém zápisu).
Ne
Při lokální změně
Při každém zápisu
Čtení ze serveru při změně na serveruPokud je zatrženo, pak čtení ze serveru bude probíhat vždy při změně obsahu položky na serveru (server spravuje položku).
Zápis na serverPokud je zatrženo, pak zápis položky na server bude probíhat v definované periodě.
Čtení ze serveruPokud je zatrženo, pak čtení položky ze serveru bude probíhat v definované periodě.
PeriodaPerioda čtení nebo zápisu položky v sekundách. Tato hodnota má smysl pouze při zatrženém konfigurátoru "Zápis na server" nebo "Čtení ze serveru".
Konfigurátory "DDE server":
Viz: Nastavení jako DDE server
Sdílení položkyVolba poskytování položky ke sdílení klientským aplikacím
Neurčeno
Sdílet
Nesdílet
DDE položka (item)Název, pod kterým bude položka poskytována ke sdílení klientským aplikacím. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Poznámka:
Tato karta je zobrazena pouze pokud je globálně povoleno DDE v konfigurátoru "DDE povoleno".
© MICROSYS, spol. s r.o.