Promotic

GetPar - metoda objektu PmaObject

Popis:
Čtení hodnoty parametru Pma objektu.
Pokud zadaný parametr není v tomto objektu, pak se hledá tento parametr v rodičích tohoto objektu až nakonec se hledá v parametrech objektu PmaRoot.
Syntaxe:
Variant GetPar(String sPar, [Long nAttr])
Parametry:
sPar(String) Název parametru (rozlišuje velká/malá písmena).
nAttr[nepovinné] (Long) Dodatečné atributy pro zjištění parametru.
0 (přednastaveno) - Vrácená hodnota je typu String.
1 - Vrácená hodnota je typu Long.
Pokud hodnotu nelze převést na celé číslo, pak metoda vrací hodnotu NaN - lze testovat metodou Pm.IsValid.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu parametru Pma objektu.
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Viz také:
Příklad:
Vyčtení hodnoty parametru abc. Tento parametr může být definován v Pma objektu oObject nebo v jeho rodičích.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var x = oObject.GetPar("abc");

Historie:
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.