Promotic

GetOwnedNum - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací počet vnořených objektů v objektu.
Syntaxe:
Long GetOwnedNum()
Poznámka:
Pro Pmg objekt je pro stejný účel určena metoda GetChildCount.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nCount = pMe.Pm("/Folder").GetOwnedNum();
© MICROSYS, spol. s r.o.