Promotic

Objekt PmaObject (Objekt)

Popis:
Objekt je rodičem všech Pma objektů, to znamená, že všechny Pma objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.

Objekt PmaObject obsahuje obecné vlastnosti a metody využitelné u všech ostatních objektů. Je abstraktním Pma objektem, to znamená, že jej nelze vytvořit ve stromu Pma objektů. Je to tedy pouze formální objekt, ve kterém jsou podchyceny všechny obecné charakteristiky všech Pma objektů.
Vlastnosti a metody:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataSeznam definovaných proměnných. Karta je společná pro více objektů. Společný popis je v objektu PmaObject.
DDEDefinice podmínek pro DDE sdílení proměnných.
MetodyDefinice metody projektanta objektu
OprávněníTato karta je společná více Pma objektům (PmaRoot, PmaWorkspace, PmaWeb, PmaWebDir, PmaWebInfo, PmaWebFolder, PmaWebLang, PmaTrendGroup, PmaData, PmaDataTable, PmaAlarmGroup, PmaReport) a proto společný popis konfigurace je uveden v kartě "Oprávnění" objektu PmaObject. Ale Seznam oprávnění je uveden pro příslušný objekt samostatně v jeho popisu této karty
Související objekty:
PmUser(Uživatel) Objekt představuje přihlášeného uživatele
PmVar(Proměnná) Objekt představuje jednu proměnnou objektu

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmObject -> PmaObject
© MICROSYS, spol. s r. o.