Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaKey (Klávesa)

Popis:
Objekt spouští události onKeyDown a onKeyUp tohoto objektu po stisknutí dané klávesy nebo jejich kombinací.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít událost PmaRoot.onKeyPress.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Doporučujeme zadávat jen systémovější kombinace kláves jako je například Ctrl+Alt+K, nebo klávesy F2, atd. Některé z těchto kláves však mohou být již zablokovany OS Windows a nebudou zde funkční.
Pokud je potřeba obecně zachytávat jiné klávesy, jako například Esc, atd., pak to lze provádět v události PmaRoot.onKeyPress.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Emulate Emulace stisknutí klávesy
Enabled Povolení/zákaz funkce stisku klávesy
Události:
onKeyDown Vyvolá se po stisknutí dané klávesy
onKeyUp Vyvolá se při puštění dané klávesy
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Klávesa Definice horké klávesy nebo jejich kombinací
Viz také:
- PmaRoot.onKeyPress (událost)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice