Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaKey (Klávesa)

Popis:
Objekt spouští události onKeyDown a onKeyUp tohoto objektu po stisknutí dané klávesy nebo jejich kombinací.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít událost PmaRoot.onKeyPress.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Doporučujeme zadávat jen systémovější kombinace kláves jako je například Ctrl+Alt+K, nebo klávesy F2, atd. Některé z těchto kláves však mohou být již zablokovany OS Windows a nebudou zde funkční.
Pokud je potřeba obecně zachytávat jiné klávesy, jako například Esc, atd., pak to lze provádět v události PmaRoot.onKeyPress.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Emulate Emulace stisknutí klávesy
Enabled Povolení/zákaz funkce stisku klávesy
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onKeyDown Vyvolá se po stisknutí dané klávesy
onKeyUp Vyvolá se při puštění dané klávesy
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Klávesa Definice horké klávesy nebo jejich kombinací
Viz také:
- PmaRoot.onKeyPress (událost)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice