Promotic

Objekt PmaKey (Klávesa)

Popis:
Objekt spouští události onKeyDown a onKeyUp tohoto objektu po stisknutí dané klávesy nebo jejich kombinací.
Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je lepší použít událost PmaRoot.onKeyPress.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Doporučuje se zadávat jen systémovější kombinace kláves jako je například Ctrl+Alt+K, nebo klávesy F2, atd. Některé z těchto kláves však mohou být již zablokovany OS Windows a nebudou zde funkční.
Pokud je potřeba obecně zachytávat jiné klávesy, jako například Esc, atd., pak to lze provádět v události PmaRoot.onKeyPress.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
EmulateEmulace stisknutí klávesy
EnabledPovolení/zákaz funkce stisknutí klávesy
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onKeyDownVyvolá se po stisknutí dané klávesy
onKeyUpVyvolá se při puštění dané klávesy
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
KlávesaDefinice horké klávesy nebo jejich kombinací
Viz také:
- PmaRoot.onKeyPress (událost)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmKey -> PmaKey
© MICROSYS, spol. s r. o.